AJANKOHTAISTA / AKTUELLT

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022. Lokova kiittää tämän vuoden yhteistyöstä huoltajien, jäsenyhdistysten ja kaupungin kouluverkoston kanssa. Olemme olleet aktiivisia lapsiystävällisen kunnan työryhmässä sekä ehkäisevä päihdestrategiatyöryhmässä. Hienosti olemme verkostoituneet Suomen Vanhempainliiton sekä useiden kuntakohtaisten...

Lokova jakaa esitteitä kouuverkostosta ja jäsenyhidstysverkosta torilla ma. 12.7, ke. 14.7 ja su. 18.7.talo Jaamme myös Suomen vanhempainliiton taloudellisella tuella hankittuja kyniä ja heijastimia, varsinkin kaupunkimme vieraileville lapsiperheille..Myös Lohjan kaupungin oma esittelypiste on saanut Lokovan pieniä esitteitä jaettavaksi.

Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry tahtoo lämpimästi kiittää jäsenyhdistyksiänsä sekä kaikkia lapsiamme kannustavia aikuisia haasteellisesta mutta tärkeästä työstänne kuluvan vuoden aikana. Huoltajien, opettajien ja koulujen muun henkilökunnan tuki ja panostus on verrattoman arvokasta näinä aikoina.