Suomen Vanhempainliitosta ja aluevaaleista / Föräldraförbundet och välfärdsområdesvalen

22.01.2022

Tämä päivä oli Lohjalle ja Lokovalle historiallinen. Suomen Vanhempainliiton johtokunnan kokouksessa oltiin nyt kaksi jäsentä: Elina Johansson ja Johnny Kronqvist. Oli hienoa huomata että johtokunnassa löytyy kiinnostusta koulukiusaamista ehkäisevään työhön, nepsylapsien tukemiseen, kestävää kehitykseen, kouluruuan ratkaisujen pohtimiseen ja paljon muuhun tärkeään.

 
Vielä voitte jäsenyhdistyksinä käydä vastaamassa hallituksenne puolesta tähän kyselyyn sekä kannustaa huoltajia aktiivisuuteen aluevaaleihin äänestämisessä jotta aluehallinto pätvillä asiantuntijoilla tukisi lapsien, nuorten ja lapsiperheiden vointia alueellamme. 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7e6256c5-e07e-43c2-bbe9-1072522e38da?displayId=Fin2445888


Denna lördag var historisk för Lojo stad och Lokova. Vi är nu två representanter i Finlands föräldraförbunds direktion. Många viktiga frågor lyftes upp gällande mobbningsförebyggande arbete, hållbar utveckling, stöd för nepsy-familjer och frågor gällande skolmat. Fint är att märka att förbundet även är aktivt i samarbete med både Förbundet Hem och skola, samt växleverkar med det övriga Norden.

 
Passa gärna på att rösta ännu i områdesvalet eftersom vi har många dugliga föräldrar som ställer upp som kandidater från Lojo som kan på viktiga sätt stöda att resurser finns för barn, ungdom och barnfamiljer som behöver långsiktigt och kunnigt regionalt stöd.