Hyvää joulua / God Jul

23.12.2021

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022. Lokova kiittää tämän vuoden yhteistyöstä huoltajien, jäsenyhdistysten ja kaupungin kouluverkoston kanssa. Olemme olleet aktiivisia lapsiystävällisen kunnan työryhmässä sekä ehkäisevä päihdestrategiatyöryhmässä. Hienosti olemme verkostoituneet Suomen Vanhempainliiton sekä useiden kuntakohtaisten vanhempainjärjestön kanssa. Vielä voit tututstua tämän vuoden aikana Tommi Tossavaisen erinomaisiin luentoihin osoitteella: https://peda.net/lohja/vanhemmuuden-tuki

En god Jul och ett gott nytt år 2022. Lokova tackar för ett fint samarbete under det gångna året. Vi har kunnat stöda hemmens och medlemsföreningarnas intressen tvåspråkigt i två av stadens arbetsgrupper (Arbetsgrupperna för Lojo som barnvänlig kommun och arbetsgruppen för rusmedelsförebyggande arbete.) Dessutom har vi nätverkat både i riktning mot Förbundet Hem och skola, samt i riktning mot Finlands föräldraförbund. För att få synlighet på bostadsmässan hade vi ett varmt samarbete (40 grader celsius) på Lojo torg tillsammans med flera svenskspråkiga föreningar.