Lokova Lohjan torilla ja asuntomessuilla / Lokova på Lojo torg och på bostadsmässan

10.07.2021

Lokova jakaa esitteitä kouuverkostosta ja  jäsenyhidstysverkosta torilla ma. 12.7, ke. 14.7 ja su. 18.7.talo Jaamme myös Suomen vanhempainliiton taloudellisella tuella hankittuja kyniä ja heijastimia, varsinkin kaupunkimme vieraileville lapsiperheille..Myös Lohjan  kaupungin oma esittelypiste on saanut Lokovan pieniä esitteitä jaettavaksi.

Lokova delar ut broschyrer om skolnätverket och om nätverket av medlemsföreningar på Lojo torg må. 12.7, ons. 14.7 och sö. 18.7. Vi delar även ut pennor och reflexer som köpts med stöd av Finlands föräldraförbund-Suomen vanhempainliitto. Även Lojo stads monter har tagit emot små broschyrer på bägge inhemska spåken för utdelning till mässans besökare.