Hyvät käytännöt


Hyvät käytännöt

LOKOVA:n parasta antia jäsenilleen on vertaistuki, jota kokouksissa ja muussa toiminnassa saa. LOKOVA:n kautta vanhempaintoimijat voivat saada tietoa esim. muiden koulujen wilma-käytännöistä tai muiden vanhempainyhdistysten hyviksi havaitsemista varainkeruun malleista.

Pyrimme näille sivuille kokoamaan lohjalaisille vanhempainyhdistyksille parhaita ideoita niin varainkeruuseen kuin muuhunkin toimintaan.


Yhdessä parempaan koulupäivään -kilpailun palkitut ideat

Lokova järjesti Parempaa koulurauhaa! -tapahtuman yhteydessä ideakilpailun koulukiusaamisen vastaiselle työlle. Kilpailun tarkoitus oli tuottaa ideoita, joilla kiusaaminen kouluissa saataisiin loppumaan. Kilpailun suojelina toimi Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula ja Länsi-Uudenmaan Säästöpankki lahjoitti voittajille 500 euron palkinnot.

Ideoiden tuli olla toteutettavissa 500 euron palkintosummalla, olla kaikkien kouluikäisten helposti lähestyttävissä ja toistettavissa myös muissa kouluissa.

Palkitut ideat:

Metsolan ja Ojaniitun koulut:

Koulun yhteinen video

Jokainen luokka kuvaa videoklipin, jossa kerrotaan myönteisiä ja positiivia asioita esim. koulukavereista, luokasta, koulusta ja yhteisistä projekteista. Videot voivat olla haastattelumuotoisia, lyhyitä näytelmiä rekvisiittoineen tai mitä tahansa mitä nuoret tubaajat ja vloggaajat keksivät yhdessä. Jokaisen luokan videoklippi on luokan yhdessä ideoima. Opettajat valvovat videoiden tekemistä ja tarjoavat koulun puolesta välineet, joilla videot kuvataan. Kun jokainen luokka on kuvannut oman osionsa, kaikkien luokkien klipit yhdistetään yhdeksi koko koulun me-henkeä nostattavaksi koosteeksi.

Koulukiusaamisen vastaisen teeman mukaisesti yhdessä tekeminen korostaa yhteishenkeä ja tuo positiivisuutta ja yhteenkuuluvuutta niin luokkiin kuin koko kouluunkin.

Idea on toteutettavissa 500 euron palkintosummalla, jolla voidaan hankkia koululle tarvittavat videointiin sopivat kamerat/videot/tabletit tms. Lisäksi palkintosummalla voidaan hankkia koululle kunnollinen editointiohjelma videoiden työstämistä ja koontia varten.

Muijalan koulu:

Kaveri kaikille!-viikko

Viikon tavoitteena on vastustaa kiusaamista ja pitää hauskaa ilman, että kukaan jää yksin. Viikon aikana järjestetään erilaisia aktiviteetteja, kuten esimerkiksi tasa-arvoisuus päivä, ryhmäolympialaiset, roolipelipäivä ja viikon huipentuma Kaveri kaikille!-konsertti.

Kaveri kaikille!-konsertti järjestettäisiin Muijalan koululla tai vaihtoehtoisesti Laurentius-salissa, jos muutkin koulut lähtee mukaan. Kuka tahansa lohjalainen oppilas voi tulla esiintymään, jos haluaa. Palkintosummalla pitäisimme ryhmäolympialaisissa buffetin ja varaisimme Laurentius-salin Kaveri kaikille!-konserttiin.

Mäntynummen yhtenäiskoulu:

Yhdessä olemme enemmän -teemaviikko

Mäntynummen yhtenäiskoulussa vietettiin helmikuussa yhteisöllisyysteemaviikko. Suunnitteluun ja/ tai järjestelyihin osallistuivat vanhempainyhdistyksen lisäksi koulu, tukioppilaat, ala- ja yläluokkien oppilaskunnat, kirjasto ja monitoimijatalo. Rahoituksena LUSP:n/Lokovan lahjoittamat palkintorahat.

Viikon aikana koululla oli monenlaista toimintaa, jolla pyrittiin lisäämään positiivista ilmapiiriä ja yhteishenkeä.

Viikko alkoi koko koulun ihmisketjulla, joka liitti oppilaat, opettajat ja henkilökunnan käsi kädessä koulurakennuksen ympäri. Koulun tukioppilaat järjestivät karkkiongintaa kaikenikäisille (esi- 9.-luokkalaisille) välituntitapahtumana. Välitunneilla toimi myös valmentavan luokan maahanmuuttajanuorten ja muutamien muiden yläkoululaisten ylläpitämä kahvila Hengähdys. Alaluokkalaisille oli tarjolla teemaan sopivaa askartelua sekä portaikkotehtäviä, joita suoritettiin yhdessä. Koulun aulassa oli esillä taidenäyttely "Yhdessä olemme enemmän", joka kokosi oppilastöitä ja taiteilijan akvarelleja yhteisnäyttelyksi. Mäntynummen kirjastossa oli lukuvartteja ja kirjavinkkausta. Isompien oppilaiden viikko huipentui upeasti, kun improvisaatioteatteri Nasakka kävi esiintymässä ja osallisti sekä hurmasi yleisönsä. Esitys oli jaettu kolmelle kohdeyleisölle: 5.- ja 7.-luokat, kahdeksasluokkalaiset ja yhdeksäsluokkalaiset. Oppilaat nauttivat esityksestä ja innostus kanavoitui myös valinnaisen ilmaisutaidon ryhmiin.

Vanhempainyhdistyksen ja koulun järjestämässä vanhempainillassa oli myös monenlaista toimintaa: ala- ja yläluokkien huoltajille omat luento-/ keskustelutilaisuudet, infopisteitä (tukioppilaat, monitoimijatalo, "MYK, työrauhaa ja järjestystä"), oppimiskahvila + kahvitarjoilu, oppilaskunnan järjestämä lapsiparkki ja yllätyspalkinto. Vanhempainiltaan osallistui harvinaisen paljon huoltajia, ja se sai myös kiitosta osallistuneilta.

Yhteisöllisyyttä ja kiusaamisen määrää on vaikea mitata, mutta Yhdessä olemme enemmän -viikko sai paljon myönteistä palautetta sekä oppilailta ja huoltajilta että koulun henkilökunnalta. Se nosti tietoisuuteen ja teki näkyväksi inhimillisyyden voiman ja kohtaamisen merkityksen arjessa. Tarkoitus oli saada isossa koulussa oppilaita ja toisaalta myös huoltajia kohtamaan toisiansa ja tutustumaan, huomaamaan, että ollaan kaikki samassa veneessä. Tämä oli yksi askel sillä tiellä; yhteisöllisyys on asia, jota pitää ylläpitää jatkuvasti. Yhdistykseen viikosta jäi sellainen maku, että jatkamme samalla tiellä!

Roution koulu:

Frendivälkkä

Roution koululla ideoitiin noin kerran kuukaudessa vietettävät kaverivälkät, jotka saivat nimekseen Frendis-välkkä.

Frendiksen toteuttaa aina yksi luokka tai oppilasryhmä kerrallaan. Se alkaa aina oppilaiden valitsemalla musiikilla, joka alkaa soida yllätyksenä pitkällä välitunnilla. Oppilaat valmistavat oman tanssin, jota koko koulu tanssii yhdessä. Valmistimme yhdessä ns. Frendis-lakanan, joka ripustetaan aina Frendiksen merkiksi ulos koulun seinälle. Oppilaat ovat tähän mennessä toteuttaneet seuraavat aiheet Frendiksillä:
1. Hieronta: oppilaat kantoivat tuolinsa pihalle ja tarjolla oli hartia-hierontaa, urheiluhierontaa ja intialaista päähierontaa. Kun hieroja väsyi, tilalle siirtyi luontevasti toinen ja koulun henkilökuntakin hieroivat ja olivat hierottavina. Hieronnasta sai aina leiman käteen, monet kävivät monta kertaa hieronnoissa. Oppilaiden silmät loistivat ja hymyt loistivat kasvoilla.

2. Kesäkampaus: Oppilaat ja opet saivat tehdä ja vastaanottaa uusia kesäkampauksia. Eri tuoleilla oli tarjolla mm. letti- nuttura, saparo- ja lyhyiden hiusten kampauksia. Näitä varten oli hankittu paljon hiuslenksuja Lidlistä.

3. Saippuakuplilla kohti kesää: Tälle frendikselle oli hankittu ainekset ja valmistettu jättisaippuakuplaliuos sekä valmiita pikkusaippuakuplapurkkeja, joita sai käyttää aurinkoisella välitunnilla.

Jatkamme Frendiksiä jatkossakin ja ideoita on kehitetty koulun oppilaskunnan Opikan kanssa. Ideoita tuli moneksi vuodeksi eteenpäin. Tarkoituksena on myös hankkia ns. Frendis-paketti, joka sisältää uudenlaisia välineitä välitunneille lainattaviksi. Frendikselle voi myös lainata vaikka leikkikaverin. Oppilaat huolehtivat itse välineiden lainauksesta ja palauttamisesta.

Jo koetuilla Frendiksillä on ollut nähtävissä ihanaa yhdessäoloa, läheistä huolenpitoa, iloa ja hyvinvointia. Juuri sitä, mitä haluamme tarjota Roution koulussa. Uskon, että tämä kaikki yhteinen toiminta lähentää oppilaita toisiinsa ja kiusaaminen on epätodennäköisempää. Oppilaat jo kyselevät aina kovasti seuraavan Frendiksen ajankohtaa, mutta se pidetään aina yllätyksenä

Rauhalan koulu:

"Sulla on valta lopettaa kiusaaminen"

Parempi koulupäivä rakentuu pienistä asioista, jotka ovat osa koulun toimintakulttuuria. Parempi koulurauha koostuu monista arkipäiväisistä asioista, joista viidesluokkalaisten sanoittama ja opettajien avustuksella sävelletty musiikkikappale muistuttaa. Kappale otettiin innostavasti vastaan ja esitettiin koko koululle päivänavauksessa. "Sulla on valta lopettaa kiusaaminen" -kappale löytyy linkistä https://www.dropbox.com/s/49r3teqjkp2u9bl/2015-10-30%2012.48.25.mov?dl=0.

Yksittäinen tapahtuma ei merkittävästi vähennä eikä lopeta kiusaamista. Kannustava ilmapiiri, johon musiikkikappalekin kuuluu, auttaa oppilaita toimimaan oikein. Hyvästä toiminnasta kuuluisi saada myös kiitos. Kouluissa voisi käyttää varoja esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta tukevien pajapäivien järjestämiseen. Mielekkäät pajapäivät olisivat oppilaille palkintona ja tsemppinä siitä, että he ovat jaksaneet ja jaksavat jatkossakin olla kiusaamista vastaan ja pitää yllä hyvää koulurauhaa.