Kannanotto toisen asteen oppilaiden kuljetuksista Lohjan kaupungin alueella

12.05.2022


Kannanotto toisen asteen oppilaiden kuljetuksista Lohjan kaupungin alueella


Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry katsoo tärkeäksi että Lohjan kaupunki ja sen logistiikkakeskus selvittää mahdollisuudet järjestää joustavia ja mahdollisimman toimivia kuljetusratkaisuja toisen asteen oppilaiden kuljetuksia varten. Lokovan hallitus on selvityksessään huomannut monen nuoren aikataulut ja kuljetusolosuhteet kuormittaviksi.


Toivomme että aikataulutus kuljetuksien ja lukujärjestysten välillä optimoidaan siten ettei turhauttavan aikaisia aamuja tai kohtuuttoman ylipitkiä päiviä muodostu lukioidemme ja ammattiopiskelijoidemme nuorille. Lokovan kyselyt suomenkielisille ja ruotsinkielisille osoittavat että koulukuljetuksien aikataulut aiheuttavat merkittäviä haasteita jos haluaa aktiivisesti ja vastuullisesti osallistua opiskeluiden ensimmäisiin ja viimeisiin tunteihin.


Mahdollisesti voisi pohtia etäopetuksen järjestämisen mahdollisuutta lukujärjestyksessä klo. 8-8.45 jolloin siirrettäisiin kaikkien koulujen aloitusajat puolella tunnilla. Tällöin päivä myös pitenisi puolella tunnilla perusopetuksessa jolloin kaupunki ja linja-autoyrittäjät toivottavasti välttyisi isoista lisäkustannuksia, mikäli tällainen ratkaisu on mahdollinen. Toinen vaihtoehto olisi selvittää jos opiskelupäivä jatkettaisiin niin että lukio ja ammattikoulu olisi klo 9-16.30


Karjaalla on perjantai lyhennetty siten että opiskelijat lopettavat opiskelunsa aikaisemmin. Tämäkin vaihtoehtoa saattaisi olla pohtimisen arvoinen tekijä jos tahdomme Lohjalla lisätä opiskelijoiden hyvinvointia toisella asteella.

Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry:n hallitus


Jos yhteensä yli kolmasosa lukiolaisista kokevat että aikataulut ovat ongelmallisia suomenkielisille opiskelijoille päivittäin tai useampi kerta viikossa voimme kysyä itseltämme jos tämä on merkittävä haitta opiskeluissa!

Päivittäisiä haasteita koulukuljetuksissa kokevat yli ⅔ vastanneista ruotsinkielisistä opiskelijoista.


Oppitunteja päättyy yli puolet vastanneilta myöhemmin kuin milloin viimeinen linja-auto lähtee. Tämä Lokova kokee ongelmalliseksi opiskeluiden tehokkuuden ja mielekkyyden kannalta.

Lähteitä päättäjien pohdiskeltavaksi


Lokovan kysely opiskelumatkoista kodin ja opiskelupaikan välillä ilman opiskelijoiden nimiä


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VMCOoQGWkV-oZohqve96j-YcHilHwxPy4kKMfIdvWd8/edit?usp=sharing


Lokovas enkät gällande logstik för studerande på andra stadiet med svar utan namn.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S9V3axvisI5dNGZykK8sCGT6k7Ys9F90wmNuMN9Tf7o/edit?usp=sharing