Lohjan Koulujen Vanhemmat LOKOVA ry

Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry on perustettu 11.3.2003. LOKOVAn jäseniä ovat lohjalaiset vanhempainyhdistykset. Yhdistyksen toimintaa kehittää hallitus, jonka jäseninä puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Johtokunta kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa.

Lokovan tehtävät ja toimintaperiaatteet:

  • Tuo esille jäsenvanhempainyhdistysten kannanottoja koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä, mutta ei tee kannanottoja yksittäisiä kouluja tai niiden toimintaa koskevista asioista.
  • LOKOVA hoitaa ja ottaa kantaa Lohjan kaikkien vanhempainyhdistysten yhteisiin asioihin kuten esim. koulutuspoliittiseen ohjelmaan, kouluverkkoasioihin, opetussuunnitelmaan yms.
  • Paikallinen vanhempainyhdistys /joukko paikallisia vanhempainyhdistyksiä voi halutessaan pyytää LOKOVAlta apua / kannanottoa omaan kouluunsa/kouluihinsa liittyvään asiaan.
  • Ei ota kantaa sellaisiin asioihin, joissa paikallisten vanhempainyhdistysten kesken on selkeä eturistiriita.
  • Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä toiminnalla syrji ei-jäsenvanhempainyhdistyksiä.
  • Johtokunnan kokoukset ovat avoimia tilaisuuksia ja kaikilla halukkailla on oikeus osallistua kokouksiin, mutta päätösasioissa heillä ei ole äänioikeutta.

Ajankohtaista

Blogimme

Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry tahtoo lämpimästi kiittää jäsenyhdistyksiänsä sekä kaikkia lapsiamme kannustavia aikuisia haasteellisesta mutta tärkeästä työstänne kuluvan vuoden aikana. Huoltajien, opettajien ja koulujen muun henkilökunnan tuki ja panostus on verrattoman arvokasta näinä aikoina.

Lohjan kouluissa on viikolla 47 nostettu esille lapsen oikeudet. Lokova kokee tätä hienoksi asiaksi. Katsomme myös K-O kokonaisuutta arvokkaaksi toimintamallliksi joka tukee lohjalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia. Tämän linkin kautta voit lähemmin tutustua K-O toimintaan Lohjalla.