Kannanotto koskien valtuustoaloitetta myöhäisemmistä kouluaamuista

11.4.2019

Lohjan koulujen vanhemmat Lokova ry esittää kannanottonaan, että asiaa tutkiessa ja mahdollista päätöstä tehtäessä tulisi huomioida se, että alakoululaisilla ja yläkoululaisilla sekä toisen asteen opiskelijoilla on eri tarpeet ja lähtökohdat, myös asuinalueesta riippuvat, koulupäivien aloittamisten suhteen.

Kannanotto koskien valtuustoaloitetta myöhäisemmistä
kouluaamuista

Lohjan koulujen vanhemmat Lokova ry esittää kannanottonaan,
että kouluaamujen myöhäistäminen voi vaikuttaa lasten ja perheiden arkirutiineihin merkittävästikin ja Lokova toivoo, että valtuustoaloitetta valmisteltaessa otettaisiin huomioon seuraavia
myöhäistämiseen vaikuttavia seikkoja:
● jos aamu alkaa myöhemmin, päivä jatkuu pidemmälle
● voi haitata läksyjen tekoa ja kokeisiin lukua
● voi haitata harrastamista tai kulkua harrastuksiin
● liian vähäinen uni on terveyshaitta
● pienempien oppilaiden yksinäiset aamut
● koulukuljetukset voivat hankaloitua, jos kaikki koulut aloittavat samaan aikaan
● nuoria olisi hyvä kuulla ennen päätöksentekoa
● perheitä olisi kuultava, jos myöhäistäminen olisi teknisesti toteutettavissa
● unitutkijat ovat myöhäisempien aamujen kannalla nuorten kohdalla

Myöhäisempinä aamuina monen pienen oppilaan on jäätävä yksin kotiin odottamaan koulun alkua pitkäksi aikaa, mikä voi tuntua pelottavalta ja pitkäveteiseltä, toisaalta yläkoululainen voi olla
pirteämpi myöhäisempänä aamuna. Kouluaamujen alkamisen yhtenäistämisestä voi koitua hankaluuksia koulukuljetusten logistiikkaan ja opetuksen järjestämiseen.

Asiassa olisi hyvä kuulla myös liikennöitsijöitä ja logistiikkakeskusta.
Kouluaamujen myöhäistämistä voisi kokeilla jollakin yläkoululla tai toisen asteen oppilaitoksissa ja tutkia onko kokeilulla positiivisia vaikutuksia. Vaikutuksia tulisi kuitenkin myös seurata ja raportoida,
joten niihin tulisi luoda riittävä seuranta- ja raportointimenetelmä.

 

Toisissa kouluissa koulupäivä alkaa klo 8.15, kuten esimerkiksi Ojaniitussa ja Metsolassa, klo 8.30, kuten esimerkiksi Nummen yhtenäiskoulussa ja Muijalassa, mutta toisaalta toisissa kouluissa
jakotuntien vuoksi alakoululaisilla koulu voi joinakin päivinä alkaa vasta klo 11.45, joka on pienelle koululaiselle todella myöhään.
Kouluaamujen myöhäistämisiä suunniteltaessa olisi paikallaan miettiä myös kunnan aloitteellisuutta siinä, että harrastukset pystyisi sijoittamaan koulupäivän yhteyteen, jolloin perheille jäisi enemmän yhteistä vapaata aikaa iltaisin. Tämä ei varmastikaan olisi helppoa toteuttaa, koska useassa urheiluharrastuksessa valmentajat/ohjaajat ovat työssä käyviä vanhempia.

Lohjan koulujen vanhemmat Lokova ry esittää kannanottonaan, että asiaa tutkiessa ja mahdollista päätöstä tehtäessä tulisi huomioida se, että alakoululaisilla ja yläkoululaisilla sekä toisen asteen opiskelijoilla on eri tarpeet ja lähtökohdat koulupäivien aloittamisten suhteen.

Lokova ry