Ajankohtaista Lokovalta - tiivis yhteenveto Lohjan koulujen tulevaisuudesta

4.4.2018

Mäntynummen yläkoulualueen palveluverkon selvitys on käynnissä. Väestösuunnitteet osoittavat merkittävää lapsimäärän laskua myös Mäntynummen alueella.

 

Nykyisin alueella on yksi yhtenäiskoulu, viisi alakoulua ja kuusi päiväkotia.

 

Ote lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan 1.11.2017 kokouksen pöytäkirjasta:

 

Lohjan palvelurakenne ei ole valmis eikä optimaalinen, vaikka edellinen

valtuusto tekikin tärkeitä päätöksiä palvelurakenteen uudenaikaistamisesta.

Palveluverkkoa tulee tarkastella uudelleen erityisesti seuraavista syistä:

 väkiluvun kehitys

 syntyneiden lukumäärän ja lasten lukumäärän lasku

 tulossa oleva maakunta- ja SOTE-uudistus

 tulossa olevat merkittävät uudis- ja korjausrakentamishankkeet

 

Tämä selvitys on lähtöisin ajatuksesta, että tarkistellaan alueen palveluverkkoa, onko alueella tarpeeksi palveluja, mitä puuttuu, mitä on liikaa, missä voisi tehostaa, missä parantaa?

 

Alueen alakoulut ovat:

 

  • Perttilä

  • Muijala

  • Lehmijärvi

  • Asemapelto

  • Pulli

  • Mäntynummen yhtenäiskoulu

 

lisäksi siis kuusi päiväkotia

 

Selvityksen laatimista varten on nimetty työryhmä. Työryhmän tehtävänä on selvittää:

 

Alueen palvelurakennusten kuvaus

kunnan koulujen ja päiväkotien suuruus, ikä ja kunto, tulevat

korjaustarpeet

kunnan muiden palvelurakennusten suuruus, ikä, kunto ja

korjaustarpeet

SOTEn vaikutus rakennusten käyttöön

 

 

Selvityksen aikataulu on pikainen ja tällä hetkellä on menossa ns. ”kansalaiskuuleminen”

  • selvityksen laadinta (kansalaisvuorovaikutus, työpajat ym.),tällainen tapahtuma oli Mäntynummen koululla pari viikkoa sitten. Toivotaan, ettei ollut ainoa, sillä paikalle ei päässyt montaakaan alueen asukasta tai koululaisten vanhempaa

tammikuu-huhtikuu 2018

  • selvityksen käsittely lautakunnissa, toukokuu 2018

  • selvityksen käsittely valtuustossa, kesäkuu 2018

  • rakennushankkeiden sisällyttäminen talousarvioon ja

taloussuunnitelmaan, syyskuu 2018

 

Rauhala ja Järnefelt:

Valtuuston kokouksessa 14.2 päätettiin, että Rauhalan ja Järnefeltin koulujen hankesuunnittelua jatketaan tarveselvityksen pohjalta, Järnefeltin koulun kuntotutkimus huomioiden. Alueen muiden alakoulujen (Ristin koulu, Karjalohjan koulu ja Merituulen Koulu (Inkoo) oppilasmäärien kehitys huomioidaan kokonaisuuden tarkastelussa.

 

Ojamo:

Valtuuston kokouksessa 14.2 päätettiin, että Ojamon monitoimijatalon hankesuunnittelua jatketaan tarveselvityksen pohjalta. Ojamon monitoimijatalon hankesuunnittelua jatketaan 700 oppilaan uudisrakennusvaihtoehdon pohjalta.

 

Aikataulu näyttää suunnitelman mukaan tältä:

 

•Tarveselvitys lasten, nuorten ja perheiden lautakunnassa, joulukuu 2017

•Tarveselvitys palvelutuotantolautakunnassa, joulukuu 2017

•Tarveselvitys kaupunginhallituksessa, tammikuu 2018

•Tarveselvitys kaupunginvaltuustossa, tammikuu 2018

•Kehitysvaiheen tilaus, kevät-kesä 2018

•Hankesuunnitelma toimielimissä, talvi 2019

•Asemakaavan muutos lainvoimainen, kevät-syksy 2019

•Toteutusvaiheen tilaus, syksy 2019

•Ojamon monitoimijatalo valmis, syksy 2021

Uudisrakennus on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen rakennuksen viereen, joten väistötiloja ei tarvittaisi rakentamisen ajaksi.

 

Lyseo:

Lyseon väistötilat eivät ehdi elokuulle, lyseo tulee olemaan käyttökiellossa 1.9. alkaen. Mikä tarkoittaa sitä, että siellä on välitön terveyshaitta terveystarkastajan mielestä. Nyt lyseossa on ilmanpuhdistimia ja ilmanvaihtoa on tutkittu.

 

Lyseon rakennuksen (korjataanko vanha/rakennetaanko uusi ja niiden vaihtoehdot) tulevaisuuden päätöksenteon aikataulu:

-28.03.2018 palvelutuotantolautakunnan lähetekeskustelu

-10.04. 2018 lasten, nuorten ja perheiden lautakunta antaa oman näkemyksensä valittavasta etenemispolusta

-02.05.2018 palvelutuotantolautakunta antaa oman esityksensä valittavasta etenemispolusta kaupunginhallitukselle

-07.05.2018 kaupunginhallituksen käsittely

-16.05.2018 valtuusto päättää etenemispolun

 

 

 

Karstun koulu

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti 7.12.2017 kokouksessaan

1. laatia selvityksen Karstun koulun toiminnan järjestämisestä

tulevaisuudessa;

2. edetä esitetyn aikataulun mukaisesti asiaa koskevassa

päätöksenteossa;

3. pyytää asiasta lausunnot vetovoima- ja palvelutuotantolautakunnilta

2.1.2018 mennessä

 

Karstun koulun oppilasmäärä on kuluvana lukuvuonna (tilastopäivä 20.9) yhteensä 27 oppilasta. Ensi lukuvuonna 2018-19 on oppilasrekisterin tiedon mukaan oppilasmäärä 24 oppilasta. Syksyllä 2017 valmistui Roution koulu, joka on mitoitettu siten, että Karstun koulun oppilaat mahtuvat sinne. Lisäksi kaupungin talousarviossa vuodelle 2018 ei ole varattu rahoitusta Karstun koululle 1.8.2018 alkaen.

 

Päätöksenteon aikataulutus

- 7.11.2017 pidetty Karstun koulun vanhempainyhdistyksen edustajien

kanssa keskustelutilaisuus koulun lakkauttamisprosessista ja

vaikuttamismahdollisuuksista

- 16.11.2017 pidetty julkinen aluetoimikunnan tilaisuus, jossa esitelty

koulun lakkauttamisprosessi ja vaikuttamismahdollisuudet

- 7.12.2017 lasten, nuorten ja perheiden lautakunta tekee päätöksen

mahdollisesta Karstun koulun lakkauttamisen /toiminnan järjestämisen

selvityksen laatimisesta

- 16.1.2018 avoin tiedotustilaisuus, jossa esitellään selvitysluonnosta

- 8.12.2017 - 31.1.2018 kuulemisaika kaikille asiasta kiinnostuneille

- erikseen pyydetään lausunnot Karstun koulun vanhempainyhdistykseltä,

aluetoimikunnalta, Lohjan rehtorit ry:ltä, LOOP ry:ltä ja Nuorisovaltuustolta

(- 6.2.2018 lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan käsittely, päätösesitys

asiasta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle

- 19.2.2018 kaupunginhallituksen käsittely

- 14.3.2018 kaupunginvaltuusto päättää asiasta)

 

Karstun asiaa ei ole käsitelty loppuun, sillä Lasten, nuorten ja perheiden suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan 30.1.2018 esittää Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnalle lausuntonaan, että Karstun koulun toiminnalle annetaan jatkoaika vuoden 2021 loppuun saakka selvitystyön loppuun saattamiseksi. Jatkoajan puitteissa tulee selvittää

koulurakennusten kunto mukaan lukien sisäilmatilanne sekä huomioida mahdollisen lakkauttamisen lapsi- ja sosiaaliset vaikutukset riittävässä laajuudessa.

 

 

Sisäilmatutkimukset on nyt tehty ja tulokset tulevat ensi viikolla tietoon, jonka jälkeen lasten, nuorten ja perheiden lautakunta käsittelee asiaa ja valtuusto päättää toukokuun kokouksessaan.

 

 

Hienoa on se, että koulujen sisäilma-asiat otetaan vakavasti ja tutkitaan. Tutkimusten mukaan hengitämme elämämme aikana jopa 250 miljoonaa litraa sisäilmaa, joten huoli ei ole turha.

 

 

Vuonna 2015 tehty kouluverkkoselvitys saa siis jatkoa pala kerrallaan.