Lokovan kevätkysely/Lokovas vårenkät

18.05.2021

Tämän Padletin kautta voit antaa ideoita ja äänestää miten haluat Lokovan näkyvän sekä asuntomessuilla että muutenkin. 

https://padlet.com/johnny_kronqvist/bisr6oa9citgm4on

Genom denna Padlet kan du ge idéer och även rösta för hur du önskar att Lokova borde synas på bostadsmässan och även i övrigt.