Lokovan jouluterveiset/Lokovas julhälsning

21.12.2020

Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry tahtoo lämpimästi kiittää jäsenyhdistyksiänsä sekä kaikkia lapsiamme kannustavia aikuisia haasteellisesta mutta tärkeästä työstänne kuluvan vuoden aikana. Huoltajien, opettajien ja koulujen muun henkilökunnan tuki ja panostus on verrattoman arvokasta näinä aikoina.

Haluamme kaikille lohjalaisessa kouluverkostossa ja sen tukivoimille toivoa hyviä lomahetkiä. Olkoon uusi vuosi parempi kuin tämä.

Hyvää Joulua! 

Kiitollisin yhteistyöterveisin 

Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry

Ett varmt tack till alla medlemsföreningar och till alla vuxna för er fostrargärning. Ert arbete har varit synnerligen värdefullt i dessa tider. Vårdnadshavarnas, lärarnas samt skolornas övriga personals stöd och insatser är ytterst viktiga. 

Vi önskar alla i vårt skolnätverk i Lojo och till dess stödande krafter fina semesterstunder. Må det nya året vara bättre än detta. 

God Jul!

Med tacksamma samarbetshälsningar

Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry