Lapsivaikutusten arviointi

LOKOVA oli mukana Lohjan kouluverkkovaikuttajaraadin toiminnassa vuonna 2015, kun Lohjan kouluverkkoa tarkasteltiin.

Kouluverkkoselvityksen aikana LOKOVA teki vaikuttajaraadin kanssa kaupungille aloitteen siitä, että kaupunki tekisi kouluverkkoselvityksestä ja siinä esitettyjen muutosten vaikutuksista lapsivaikutusten arvioinnin.

Kaupunki hyväksyi aloitteen ja pyysi LOKOVA:a mukaan lapsivaikutusten arvioinnin toteutukseen. Kaupunki toteutti oppilaiden kuulemisen osallisuustyöpajan muodossa ja LOKOVA toteutti perheille webropol-kyselyn alkukesästä 2015 mahdollisten lakkautusten vaikutuksista.

PDF-tiedostoLAVA_esitysfinal.pdf (18 kB)
Esitys Lohjan kaupungin sivistystoimelle lapsivaikutusten arvioinnista