Lohjan kouluverkko vuonna 2021 - mielipidekirjoitus

8.4.2018

Lokova ry julkaisee mielipidekirjoituksen

Lohjalla on kouluasioissa jälleen monta avointa asiaa: Karstun koulun opetuksen järjestäminen on selvityksen alla, yhtä yhtenäiskoulua, viittä alakoulua ja kuutta päiväkotia koskeva Mäntynummen yläkoulualueen palveluverkon selvitys on käynnissä. Mäntynummen alueen selvitys on lähtöisin ajatuksesta, että tarkistellaan alueen palveluverkkoa, onko tarpeeksi palveluja, mitä puuttuu, mitä on liikaa, missä parantaa? Aikataulu on hyvin pikainen ja tällä hetkellä on menossa ns. kansalaiskuuleminen. Kuuleminen oli Mäntynummen koululla pari viikkoa sitten. Toivotaan, että tilaisuus ei ollut ainoa, sillä paikalle ei päässyt montaakaan alueen asukasta tai koululaisten vanhempaa.

Lisäksi Rauhalan ja Järnefeltin koulujen hankesuunnittelua jatketaan tarveselvityksen pohjalta, Järnefeltin koulun kuntotutkimus huomioiden, Ojamon monitoimijatalon hankesuunnittelua jatketaan tarveselvityksen, 700 oppilaan uudisrakennusvaihtoehdon pohjalta. Lokova on saanut useita yhteydenottoja oireiluista ja lasten sairastelukierteistä Ojamolla.

Lyseon väistötilat eivät ehdi elokuulle, lyseo tulee olemaan käyttökiellossa 1.9. alkaen.

Paljon on samanaikaisesti koulumaailmassa menossa.

 

Hienoa on se, että koulujen sisäilma-asiat otetaan vakavasti ja tutkitaan ja tärkeintä on, että jokainen lapsi saa ansaitsemansa terveen oppimisympäristön. Tanskalaisen professorin, Pawel Wargockin laskelmien mukaan hengitämme elämämme aikana jopa 250 miljoonaa litraa sisäilmaa, joten huoli sisäilmastosta ei ole turha.

 

Perusopetuslain (6 §) mukaan opetus pitää kunnissa järjestää lapsen iän ja kehityskausien mukaan mahdollisimman lähellä ja turvallisesti. Kaikessa lasta ja koulua koskevassa päätöksenteossa tulisi aina tehdä hyvin valmisteltu lapsivaikutusarvio, selvittää kaikki mahdolliset heijastus- ja kustannusvaikutukset myös muihin toimialoihin, arvioida koulun muuta merkitystä ja hyötyä alueen lapsille, aikuisille ja vanhuksille. Näin voidaan määrittää koulun elinkelpoisuus sekä tosiasialliset kustannusvaikutukset.

Lohjalla opetuksen järjestämisten uudelleenarvioinneissa uutena ajattelumallina voisi olla jokin vaihtoehtoinen tapa, esimerkiksi aidosti monimuotoinen kouluverkko, jossa olisi tilaa niin suurille, keskikokoisille kuin pienillekin kouluille.

Lohjaa vaivaa koulujen sisäilmaongelmien lisäksi palveluverkkoselvitysten tekemisen into ja vuonna 2015 tehty kouluverkkoselvitys, joka saa siis jatkoa, pala kerrallaan.

 

 

Lotta Paakkunainen

puheenjohtaja

Lokova ry