Lokova ry mukana sisäilmahankkeessa

13.3.2018

Hei, vielä mahtuu mukaan! Etsimme haastateltavia sisäilmahankkeeseen

Hei vanhemmat!

Helmikuun alussa käynnistyi Ratkaistaan yhdessä! –hanke, jonka tavoitteena on mallintaa koulujen sisäilmasta oireileville lapsille ja heidän vanhemmilleen palvelupolkuja sisäilmaongelmatilanteisiin. Tavoitteena on myös luoda vertaistukea sekä lisätä vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.

 

Hanke on kolmevuotinen, kolmen järjestön (Hengitysliitto, Vanhempainliitto ja Homepakolaiset ry) Stean rahoittama yhteishanke, mukana kolmen vuoden aikana yhteensä 10 kuntaa. Hanke käynnistyy aluksi Lohjan ja Siuntion kunnissa.

 

Hanke aloitetaan kartoitusvaiheella, johon haen parhaillaan haastateltavia!

Haastattelemme sisäilmasta oireilevien lasten vanhempia, heitä kohtaavia työntekijöitä (esim. koulun henkilökuntaa) ja myös kunnan virkamiehiä avunsaannin/annon ongelmakohdista kokonaiskuvan saamiseksi. Näitä tuloksia käsitellään kesän aikana ja niistä tiedotetaan syksyllä 2018. Kaikki haastattelu raportoidaan tavalla, jossa haastatteluissa mainittuja henkilöitä ei voi tunnistaa.

 

Haastattelemme jokaisessa hankekunnassa 3-5 vanhempaa, joiden lapsi/nuori on oireillut tai sairastunut oppilaitoksen sisäilmasta. Tavoitteena on myös seurata perheen tilannetta hankkeen ajan noin 1 krt/vuosi. Saamme haastatteluista erittäin arvokasta tietoa oppimisjärjestelyiden ja erilaisten tukimuotojen kehittämiseen.

 

Jos olet kiinnostunut haastattelusta, otathan yhteyttä minuun minna.pitkaniemi@hengitysliitto.fi tai 0444077036, niin sovimme haastatteluajan.

 

Lämmin kiitos yhteistyöstä!

 

Minna

https://www.hengitysliitto.fi/…/s…/ratkaistaan-yhdessa-hanke